• Podawanie leku bevacizumab pacjentom z retinopatią cukrzycową proliferacyjną przed planowanym zabiegiem witrektomii
  Podawanie leku bevacizumab pacjentom z retinopatią cukrzycową proliferacyjną przed planowanym zabiegiem witrektomii
  Materiały pokonferencyjne | 09.06.2016
 • Przyczyny nagłego zaniewidzenia. Prezentacja przypadków
  Przyczyny nagłego zaniewidzenia. Prezentacja przypadków
  Przyczyny nagłego zaniewidzenia. Prezentacja przypadków
  Materiały pokonferencyjne | 27.05.2016
 • Zastosowanie mikroperymetrii do oceny zmian czułości siatkówki w patologiach tylnego bieguna gałki ocznej – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do oceny zmian czułości siatkówki w patologiach tylnego bieguna gałki ocznej – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do oceny zmian czułości siatkówki w patologiach tylnego bieguna gałki ocznej – doniesienia wstępne
  Materiały pokonferencyjne | 24.05.2016
 • Zastosowanie mikroperymetrii do analizy zmian czynnościowych plamki u chorych leczonych witrektomią z powodu otworu w plamce – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do analizy zmian czynnościowych plamki u chorych leczonych witrektomią z powodu otworu w plamce – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do analizy zmian czynnościowych plamki u chorych leczonych witrektomią z powodu otworu w plamce – doniesienia wstępne
  Materiały pokonferencyjne | 14.05.2016
 • Zastosowanie badania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w ocenie siatkówki oraz nerwu wzrokowego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM)
  Zastosowanie badania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w ocenie siatkówki oraz nerwu wzrokowego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM)
  Materiały pokonferencyjne | 11.05.2016
 • Wirtualne mapy błony granicznej tylnej ciała szklistego - precyzyjne narzędzie do badania interfejsu szklistkowo-plamkowego
  Wirtualne mapy błony granicznej tylnej ciała szklistego - precyzyjne narzędzie do badania interfejsu szklistkowo-plamkowego
  Materiały pokonferencyjne | 28.04.2016