Obowiązek wyrażenia zgody na każde świadczenie zdrowotne, począwszy od zwykłego badania, a skończywszy na zabiegu operacyjnym, wynika z art. 32 ustawy o zawodzie lekarza. Niewyrażenie przez pacjenta żadnego oświadczenia blokuje więc możliwość udzielenia świadczenia zdrowotnego. Jaka powinna być forma wyrażonej zgody? Jak należy postąpić względem małoletniego pacjenta?