Stosowanie produktu poza zarejestrowanymi wskazaniami i w określonej grupie wiekowej, która nie została wymieniona w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) jest eksperymentem leczniczym i wymaga m.in. zgody komisji bioetycznej. Istnieją jednak przypadki, w których lekarz ma prawo bezpiecznie stosować produkty off label.