Czy nie będąc lekarzem danej specjalności można wystawić receptę na produkt refundowany? Jakie warunki trzeba spełnić, by nie naruszyć obowiązującego prawa? Specjalista prawa medycznego, dr hab. Justyna Zajdel, wymienia dwie przesłanki, które musi spełnić lekarz innej specjalności, by zgodnie z prawem wystawić receptę na produkty refundowane.