Czy można bez konsekwencji prawnych odstąpić od leczenia pacjenta? Czy można taką decyzję podjąć, gdy pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza, stosuje leki według własnego uznania lub utrudnia rozpoczety już proces leczenia? Wreszcie - gdy pacjent obraża lekarza? Zapraszamy na wykład!