Dołożenie należytej staranności to wykonanie przez lekarza wszystkich dostępnych czynności na danym etapie diagnostyki, leczenia czy rehabilitacji. Lekarz ma przede wszystkim obowiązek działać zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i zadbać o proces komunikacji z chorym. O czym jeszcze należy pamiętać, by dołożyć należytej staranności i nie narazić się na konsekwencje prawne?