Każdy kto udziela świadczeń zdrowotnych ma obowiązek prowadzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji medycznej. Kto jest uprawniony do wglądu, pobierania odpisów i wyciągów, a także oryginałów dokumentacji medycznej? Jak długo należy przechowywać dokumenty? Kiedy dokumentacja medyczna będzie musiała być prowadzona w formie elektronicznej? Zapraszamy na kolejny wykład Justyny Zajdel – specjalisty prawa medycznego.