Za­­pra­­sza­­my do pa­­ne­­lu py­­tań te­­sto­­wych z zakresu soczewki i zaćmy. Pytania opracowano na podstawie literatury wymaganej do egzaminu!