Czy są różnice w badaniu perymetrii statycznej i OCT między jaskrą pierwotną z normalnym i podwyższonym IOP? Czy należy wykonywać badania elektrofizjologiczne w diagnostyce jaskry? Jeśli tak, to jakie? Jakie badanie pola widzenia należy wykonywać we wczesnej jaskrze lub u pacjentów podejrzanych o jaskrę?

12 listopada podczas webinarium prowadziliśmy dyskusję z prof. hab. n. med. Joanną Wierzbowską oraz prof. dr n. med. Tomaszem Żarnowskim na temat jaskry pierwotnej otwartego kąta. Czy należy ją dzielić na jaskrę z normalnym i jaskrę z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym? Moderatorem spotkania była lek. Marta Pietruszyńska.

Czy są różnice w badaniu perymetrii statycznej i OCT między jaskrą pierwotną z normalnym i podwyższonym IOP? Czy należy wykonywać badania elektrofizjologiczne w diagnostyce jaskry? Jeśli tak, to jakie? Jakie badanie pola widzenia należy wykonywać we wczesnej jaskrze lub u pacjentów podejrzanych o jaskrę?

Na te oraz inne pytania odpowiadali eksperci w trakcie spotkania.

Sprawdź, jak potoczyła się dyskusja i o co pytali uczestnicy.