Czym różni się jaskra normalnego ciśnienia od typowej jaskry? Jak rozpoznać profil jaskry normalnego ciśnienia? Jakie leki przeciwnadciśnieniowe powinny być preferowane u chorych z jaskrą? Na te i wiele innych pytań eksperci odpowiedzieli podczas spotkania. Zapraszamy!

Sprawdź, jak potoczyła się dyskusja i o co pytali uczestnicy.

W trakcie webinaru eksperci odpowiedzieli m.in na pytania:

  1. Czy jest pomocne badanie Holter ciśnieniowy dobowe badanie RR?
  2. Jaki ma wpływ znieczulenie ogólne na perfuzję w obrębie tarczy n. wzrokowego?
  3. Czy powinniśmy oznaczać poziom kortyzolu, mieć na myśli niedoczynność kory nadnerczy?
  4. Czy może Pani Profesor powiedzieć kilka słów o nowym leku doustnym zawierającym cytykolinę w jaskrze niskiego ciśnienia?
  5. Jakie leki przeciwnadciśnieniowe powinny być preferowane u chorych z jaskrą?
  6. Czy rozpoznanie choroby Hashimoto i niskie ciśnienie tętnicze jest wskazaniem do skierowania pacjenta na badania profilaktyczne w kierunku jaskry OCT?
  7. Czy stwierdzenie w badaniu OCT niecharakterystycznych ogniskowych ubytków włókien nerwowych w tarczy n. wzrokowego wykluczają jaskrę normalnego ciśnienia. I z czym ew. różnicować?
  8. Czy pacjent z bradykarią ok 50 / min, który dodatkowo biega na długie dystanse 20 km, nie powoduje w swoim organizmie jeszcze większych zaburzeń - mam na myśli bradykardię, niedokrwienie? A tym samym większe narażenie na jaskrę?
  9. Czy tonometr Pascala jest bardziej wskazany dla pomiaru c.w. u osób do 40 r.z., niż tonometr Goldmanna?