Zachęcamy do zapoznania się z wykładem dotyczącym trzech przypadków pacjentek, u których badanie OCT miało istotne znaczenie diagnostyczne oraz pozwoliło zweryfikować efekty leczenia. Pod materiałem znajduje się test wiedzy umożliwiający sprawdzenie wiadomości dotyczących przedstawionego tematu – poprawne odpowiedzi upoważniają do uzyskania certyfikatu z punktami edukacyjnymi akredytowanymi przez Naczelną Izbę Lekarską.