Pacjentka lat 83 zgłosiła się do poradni okulistycznej z powodu obniżenia ostrości wzroku oka prawego od 2lat.
Pacjentka po operacji zaćmy obu oczu, po trzech iniekcjach doszklistkowych preparatu bevacizumab.
Wywiad rodzinny: brak związku.
Choroby ogólne: Zwyrodnienie kręgosłupa, hipercholesterolemia. 
Używki: Brak.

W okulistycznym badaniu przedmiotowym:

Test Amslera OP+

V OP 5/50  cc -2,0 Dsph   knp

V OL 5/6  cc -1,0Dsph cyl-0,5D ax78

T OP 13mmHg

T OL 15mmHg

Reakcja źrenic na światło obustronnie zachowana, symetryczna.

OPL: Przedni odcinek spokojny bez cech stanu zapalnego, rogówka przezierna, komora przednia czysta, źrenica równa okrągła, IOL in situ, wgląd w dno oka zachowany

FOPL: Tarcza n.II w poziomie dna o wyraźnych granicach, plamka – OP: rozległe zmiany zwyrodnieniowe OL: druzy, naczynia zwężone, siatkówka przyłożona.

Instrukcja udziału w programie edukacyjnym "Wirtualny pacjent"

Warunkiem uzyskania 8 punktów edukacyjnych jest udział we wszystkich 4 Etapach programu edukacyjnego „Wirtualny pacjent” (Etapy 5, 6, 7, 8) i udzielenie co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi. Pojedynczy Etap składa się z 3 przypadków publikowanych co miesiąc począwszy od września 2018.

Rozstrzygnięcie wyników następuje po każdym poprawnie rozwiązanym przypadku pacjenta i uczestnikowi programu edukacyjnego zostają przydzielone cząstkowe punkty edukacyjne. Przypadek 1 = 1 pkt, Przypadek 2 = 0,5 pkt., Przypadek 3 - 0,5 pkt.

Jeśli uczestnik nie osiągnie wymaganego progu 70% poprawnych odpowiedzi, będzie mógł ponownie przystąpić do programu edukacyjnego. Certyfikat będzie można pobrać ze strony programu po każdym poprawnie rozwiązanym przypadku.


1. Aby wziąć udział w quizie, zaloguj się a następnie naciśnij "ROZPOCZNIJ"

2. Aby odebrać certyfikat, rozwiąż przypadek z danego etapu.

3. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Wygeneruj certyfikat".

4. Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Odpowiedz jeszcze raz". Możesz ponownie przystąpić do programu i poprawić wynik.