Pacjent lat 70 zgłosił się do poradni okulistycznej z powodu pogorszenie ostrości wzroku oka prawego od ok. 1 miesiąca oraz krzywienia się linii w teście Amslera w oku prawym.

Pacjent po operacji zaćmy oka prawego przed 6 miesiącami.
Wywiad rodzinny: matka utraciła wzrok w wieku 75 lat z niewiadomych przyczyn.
Choroby ogólne: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2 od 2 lat na tabletkach –ostatni wynik HBA1C = 6,5% 
Używki: tytoń – 20 paczkolat.

W okulistycznym badaniu przedmiotowym:

Test Amslera OP+

V OP 5/50  cc +0,25Dsph  cyl -0,5D ax110  knp

V OL 5/8   cc +2,0 Dsph  cyl -0,25D ax 90  knp

T OP 16mmHh

T OL 17mmHg

Reakcja źrenic na światło obustronnie zachowana, symetryczna.

OPL: Przedni odcinek spokojny bez cech stanu zapalnego, komoryprzednie czyste, źrenica okrągła, wgląd w dno oka zachowany, OP: IOL in situ,OL: zaćma korowa

FOPL: Tarcza n.II w poziomie dna o wyraźnych granicach,plamka – w centrum zmiany zwyrodnieniowe, naczynia zwężone, siatkówkaprzyłożona.

W następnej kolejności wykonano Angio-OCT plamek.

Instrukcja udziału w programie edukacyjnym "Wirtualny pacjent"

Warunkiem uzyskania 8 punktów edukacyjnych jest udział we wszystkich 4 Etapach programu edukacyjnego „Wirtualny pacjent” (Etapy 5, 6, 7, 8) i udzielenie co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi. Pojedynczy Etap składa się z 3 przypadków publikowanych co miesiąc począwszy od września 2018.

Rozstrzygnięcie wyników następuje po każdym poprawnie rozwiązanym przypadku pacjenta i uczestnikowi programu edukacyjnego zostają przydzielone cząstkowe punkty edukacyjne. Przypadek 1 = 1 pkt, Przypadek 2 = 0,5 pkt., Przypadek 3 - 0,5 pkt.

Jeśli uczestnik nie osiągnie wymaganego progu 70% poprawnych odpowiedzi, będzie mógł ponownie przystąpić do programu edukacyjnego. Certyfikat będzie można pobrać ze strony programu po każdym poprawnie rozwiązanym przypadku.


1. Aby wziąć udział w quizie, zaloguj się a następnie naciśnij "ROZPOCZNIJ"

2. Aby odebrać certyfikat, rozwiąż przypadek z danego etapu.

3. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Wygeneruj certyfikat".

4. Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Odpowiedz jeszcze raz". Możesz ponownie przystąpić do programu i poprawić wynik.