Dokumenty Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Strona 1 z 2

Honorowi członkowie PTO (stan na 2016 r.) 03.06.2019

Blankiet na opłatę składki członkowskiej 2019 28.11.2018

Dokumentacja kryteriów do zaćmy 21.03.2018

Stanowiska konsultanta krajowego 14.03.2018

Poparcie KPTL dla apelu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego o zmiany w przepisach dotyczących wprowadzania i obrotu suplementami diety 13.03.2018

Apel Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego o zmiany w przepisach dotyczących wprowadzania i obrotu suplementami diety 13.03.2018

Apel Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich w sprawie kształcenia z dn. 5 marca 2018 13.03.2018

Skierowanie do ośrodka rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku 15.12.2017

Report from the internship as part of training programme Polish Ophthalmology Society (PSPTO) 02.11.2017

Prosimy o załączanie do wniosku oświadczenia o wstępnej akceptacji kandydata przez ośrodek przyjmujący! Zgłoszenia pisemne (list z dopiskiem "Grant wyjazdowy PTO") należy kierować w formie pisemnej do Zarządu PTO na adres: Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Czerniakowska 231 00-416 Warszawa

Formularz sprawozdania z przebiegu stażu w ramach programu szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PSPTO) 02.11.2017

Prosimy o załączanie do wniosku oświadczenia o wstępnej akceptacji kandydata przez ośrodek przyjmujący! Zgłoszenia pisemne (list z dopiskiem "Grant wyjazdowy PTO") należy kierować w formie pisemnej do Zarządu PTO na adres: Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Czerniakowska 231 00-416 Warszawa