Dokumenty Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Strona 1 z 2

Rekomendacje soczewki COVID-19 03.05.2020

Rekomendacje PTO w sprawie użytkowania soczewek kontaktowych w czasie pandemii COVID-19

Stanowisko dotyczące stosowania komórek macierzystych 13.01.2020

Niezróżnicowane komórki macierzyste, szczególnie gdy są podane do oka, mogą namnażać się w sposób niekontrolowany, co może prowadzić do poważnych powikłań z powstaniem nowotworów włącznie. Obecnie w Europie nie są zarejestrowane żadne produkty terapii zaawansowanych wykorzystujące niezróżnicowane komórki macierzyste w okulistyce. Jedynym zarejestrowanym produktem jest Holoclar® stosowany w leczeniu niewydolności rąbka rogówki, gdzie wykorzystywane są tkankowo specyficzne komórki macierzyste rąbka, mogące różnicować się jedynie do komórek nabłonka rogówki.

Statut PTO 11.07.2019

Statu PTO zmieniony uchwałami z dnia 6 czerwca 2019 roku

Blankiet na opłatę składki członkowskiej 2019 28.11.2018

Dokumentacja kryteriów do zaćmy 21.03.2018

Stanowiska konsultanta krajowego 14.03.2018

Poparcie KPTL dla apelu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego o zmiany w przepisach dotyczących wprowadzania i obrotu suplementami diety 13.03.2018

Apel Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego o zmiany w przepisach dotyczących wprowadzania i obrotu suplementami diety 13.03.2018

Apel Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich w sprawie kształcenia z dn. 5 marca 2018 13.03.2018

Skierowanie do ośrodka rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku 15.12.2017