Udostępniamy Państwu zapis wyjątkowego webinarium pod auspicjami trzech Towarzystw (Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego), które transmitowaliśmy na stronie PTO 4. czerwca 2020 r. Dyskusja specjalistów dotyczyła „Zapobiegania i leczenia ciężkiego zapalenia rogówki w przebiegu zespołu suchego oka”. Debata opierała się na interdyscyplinarnych, pierwszych w Europie, wytycznych dotyczących algorytmów postępowania we wspomnianym temacie.

Wszystkich Państwa zachęcamy również do zapoznania się ze wspomnianymi wcześniej wytycznymi powstałymi w wyniku współpracy Polskiego Towarzystwa Okulistycznego z Polskim Towarzystwem Reumatologicznym oraz Polskim Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów.

[PRZEJDŹ DO WYTYCZNYCH]