Wytyczne zostały opracowane przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne przy współpracy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Poniżej udostępniamy Państwu treść wytycznych z zakresu zapobiegania i leczenia ciężkiego zapalenia rogówki w przebiegu zespołu suchego oka (ZSO).