Wszystko co dobre, szybko się kończy i tak też było w przypadku L. Zjazdu Okulistów Polskich - organizowanego od 50 lat spotkania specjalistów z Polski i z zagranicy, które w tym roku odbyło się w Warszawie w dniach 6-8 czerwca 2019.

To właśnie tutaj, w Warszawie, gościliśmy ponad 1300 znamienitych gości - lekarzy okulistów, przedstawicieli firm, reprezentantów władz i ministerstwa, i wraz z nimi kształtowaliśmy przyszłość polskiej medycyny. Ten obfitujący w doniesienia naukowe Zjazd stał się okazją do podsumowania dotychczasowej historii i osiągnięć Towarzystwa, ale także sposobnością do wymiany poglądów dotyczących kierunku dalszej działalności oraz doświadczeń z własnej praktyki klinicznej.

Pod przewodnictwem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Komitetu Naukowego w następującym składzie: Przewodniczącej - prof. dr hab. n. med. Iwony Grabskiej-Liberek oraz Wiceprzewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Jacka P. Szaflika zorganizowaliśmy:
 • 17 kursów edukacyjnych
 • 15 wetlabów z Partnerami: Alcon, Bausch + Lomb, Consultronix
 • Sesje plenarne polskie i zagraniczne z udziałem: Richarda Abbotta, Martine Jager i Duangnate Rojanaporn
 • Sesję plakatową
 • Sesję filmową 
 • Sesję Młodego Okulisty z udziałem studentów, których wystąpienia nagrodziliśmy najnowszym wydaniem: Jaskra, Basic and Clinical Science Course (nr 10)
Wzorem ubiegłego roku odbyła się również sesja edukacyjna ESCRS Academy oraz sesja PIKO (odpowiednik europejskiego EVER). Przewodnimi tematami 50. Zjazdu Okulistów Polskich były sympozja sekcji jaskry, a także urazów oka i ergoftalmologii. Oprócz tych tematów zostały wygłoszone także referaty z zakresu chirurgii rogówki i soczewki, leczenia schorzeń siatkówki oraz schorzeń aparatu ochronnego oka. Po raz pierwszy mieliśmy też przyjemność współpracować z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym przy organizacji sesji naukowej: Powikłania oczne w cukrzycy – „Oko w oko okulisty z diabetologiem".

Patronat nad L. Zjazdem Okulistów Polskich objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda.

Za udział w  Komitecie Honorowym dziękujemy:
 • Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawa – Rafałowi Trzaskowskiemu
 • Ministrowi Zdrowia – prof. dr. hab. n. med. Łukaszowi Szumowskiemu
 • Marszałkowi Senatu – Stanisławowi Karczewskiemu
 • Marszałkowi Województwa Mazowieckiego – Adamowi Struzikowi
 • Wojewodzie Mazowieckiemu – Zdzisławowi Siepierze
 • Prezesowi Naczelnej Izby Lekarskiej – Andrzejowi Matyi
 • Prezesowi Okręgowej Izby Lekarskiej – Łukaszowi Jankowskiemu
 • Metropolicie Mazowieckiemu – Kazimierzowi Nyczowi
 • Dyrektorowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – prof. dr hab. n. med. Ryszardowi Gellertowi
 • Rektorowi Uniwersytetu Medycznego – Mirosławowi Wielgosiowi
 • Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – Dariuszowi Hajdukiewiczowi
50. Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego rozpoczął się w czwartek organizacją całodniowych wetlabów oraz kursów edukacyjnych. Był to czas o tyle wyjątkowy , że właśnie na nim nastąpiło przekazanie funkcji prezesa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego prof. Jackowi P. Szaflikowi przez prezes ustępującą, prof. Iwonę Grabską-Liberek. Poza wetlabami i kursami odbyła się Rada Okulistów Polskich, następnie punktualnie o 14:00 zorganizowano Walne Zgromadzenie Zarządu Głównego PTO i Wybory do Zarządu Głównego PTO. W wyniku głosowania wybrano nowego Prezesa Elekta, prof. dr hab. n. med. Bożenę Romanowską-Dixon oraz nowych członków Zarządu Głównego PTO w składzie:

Prezes Elekt PTO
 • Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
Członkowie Zarządu:
 • Prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
 • Dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
 • Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
 • Dr hab. n. med. Justyna Izdebska
 • Prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
 • Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
 • Dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka
 • Dr hab. n. med. Marcin Stopa
Komisja Rewizyjna:
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Hautz
 • Prof. dr hab. n. med. Erita Filipek
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Ciszewska
 • Dr Mariusz Herwich
Redaktor Naczelny "Kliniki Ocznej"
 • Prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa
Nowemu Zarządowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

W piątek, w czasie oficjalnej ceremonii otwarcia Odznaki MZ "Zasłużonym dla ochrony zdrowia" wręczyli Dyrektor Wydziału Zdrowia - Jarosław Chmielewski, Prezes PTO, prof. Jacek P. Szaflik oraz Prezes ustępujący, Prof. Iwona Grabska-Liberek. Odznaki otrzymali:
 • Prof. dr hab. n. med. Grażyna Broniak
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Ciszewska
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
 • Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska
Wręczono również dyplomy Członka Honorowego PTO:
 • Roberto Bellucci
 • Thomas Kohnen
Wyróżniono także dr hab. Ewę Kosior-Jarecką za najlepszą pracę habilitacyjną w 2018/2019 roku oraz przyznano dyplomy za najlepsza pracę zgłoszoną na Zjeździe w trzech kategoriach: varia, jaskra i urazy oka.

Varia
Ocena powierzchownej i głębokiej warstwy naczyń w łagodnych zmianach rozrostowych spojówki i mięska łzowego za pomocą angiografii OCT odcinka przedniego
Autorzy: Iwona Rospond-Kubiak, Celina Helak-Łapaj, Magdalena Kozłowska, Wojciech Adamski, Jarosław Kocięcki, Andrzej Marszałek, Marcin Stopa

Jaskra
Jaskra wywołana olejem silikonowym – aktualny stan wiedzy i opis przypadku
Autorzy: Michał Post, Wojciech Lubiński

Urazy oka i Ergoftalmologia:
Analiza funkcjonalności różnych typów opakowań kropli nawilżających do oczu w ocenie pacjentów z chorobami reumatycznymi
Autorzy: Piotr Maciejewicz, Jacek Dziedziak, Dorota Kopacz

Przekazano także nagrody-podziękowania:
 • sponsorom L. Zjazdu Okulistów Polskich – firmom: Bausch Health, Bayer, Johnson&Johnson Vision, Optopol, Polpharma, Santen, Thea;
 • partnerom edukacyjnym platformy edukacyjnej Net4Doctor – firmom: Alcon, Bausch Health, Optopol, Pfizer
 • fundatorowi grantu: firmie Synoptis;
 • partnerom akcji "Światowy Tydzień Jaskry" – firmom: Adamed, Bausch Health, Novartis, Ofta, Pfizer, Polpharma, Santen, Thea, Vision Express.
Na zakończenie ceremonii otwarcia nastąpiło oficjalne podziękowanie ustępującej Prezes PTO, prof. dr hab. n. med. - Iwonie Grabskiej-Liberek, która przekazała swą funkcję Prezesa prof. dr hab. n. med. Jackowi P. Szaflikowi. 

Obfitujący w wydarzenia edukacyjne dzień uświetniły wieczorna kolacja koleżeńska i  kameralny występ zespołu Boney M.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w L. Zjeździe Okulistów Polskich, jednocześnie zapraszamy Państwa na przyszłoroczną edycję Zjazdu – będącego jedyną oficjalną konferencją Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – którą zaplanowano na czerwiec 2020 w Bydgoszczy. O szczegółach będziemy informować w serwisie pto.com.pl wkrótce.