Szanowni Państwo, 7 lipca 2016 roku skierowaliśmy do CEM wniosek o udostępnienie pytań egzaminacyjnych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, ponieważ zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pytania z egzaminów, które już się odbyły, podlegają udostępnieniu.

CEM wstrzymał się z rozpatrzeniem naszego wniosku do dnia 12 września 2016 r.

Powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz na ustawę o zawodach lekarza, CEM stwierdza, że testy i pytania egzaminacyjne mają być zachowane w poufności nie tylko przed egzaminem, ale również później, ponieważ pytania te mogą być (i w praktyce są) wykorzystane ponownie w kolejnych edycjach egzaminu.

Odpowiedź odmowna, którą otrzymaliśmy, nie satysfakcjonuje nas, dlatego w powyższej sprawie będziemy dalej wnioskować.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wniosku Prezesa ZG PTO i decyzji odmownej CEM z dnia 31.08.2016 r.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Redakcja serwisu PTO