Polskie Towarzystwo Okulistyczne zapoznawszy się z podręcznikiem "Okulistyka" uważa, że w/w pozycja w obecnym kształcie do czasu wyjaśnienia stanowisk, nie może stanowić źródła podstawowej wiedzy okulistycznej, szczególnie dla studentów, rezydentów oraz lekarzy innej specjalności.