Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą aktualizacją Stanowiska Grupy Ekspertów.

To pierwszy dokument przygotowany w takiej formie w Europie oraz pierwsze pełne opracowanie dotyczące profilaktyki CME na świecie.
W skład Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego weszli:

Iwona Grabska-Liberek (przewodnicząca),
Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Grażyna Malukiewicz
Marta Misiuk-Hojło
Ewa Mrukwa-Kominek
Wanda Romaniuk
Bożena Romanowska-Dixon
Piotr Jurowski
Dariusz Kęcik
Wojciech Lubiński, 
Wojciech Omulecki
Jerzy Szaflik
Jacek P. Szaflik 
Marta Pietruszyńska
Izabella Karska-Basta
Joanna Stafiej 
Wojciech Gosławski


Sprawdź, czy znasz aktualny schemat leczenia? Poznaj wyniki kontrolowanych badań klinicznych i farmakologicznych, a także doświadczenia i opinie specjalistów uczestniczących w opracowaniu dokumentu.


Fragment dokumentu:

Chorzy na cukrzycę są obarczeni podwyższonym ryzykiem rozwoju obrzęku plamki po operacji zaćmy.

Nepafenak (dostępny w formie preparatów 0,1-procentowego i 0,3-procentowego) to innowacyjny niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany w okulistyce w celu zapobiegania powstaniu obrzęku plamki po operacji zaćmy. Nepafenak oddziałuje przeciwzapalnie i ma pewne właściwości wyróżniające go spośród innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Postać prekursorowa leku ulega hydrolizie do postaci aktywnej – amfenaku – po przeniknięciu przez rogówkę do cieczy wodnistej oraz w aparacie rzęskowym. Cząsteczka nepafenaku jest obojętna elektrycznie i ma właściwości lipofilne. Nepafenak nie akumuluje się w rogówce i nie powoduje jej degeneracji. Ponadto szybciej niż inne niesteroidowe leki przeciwzapalne osiąga wyższe stężenia w cieczy wodnistej. Cechują go wysokie selektywność i aktywność wobec izoformy enzymu COX-2, która pełni kluczową rolę w procesie indukcji inicjującego stanu zapalnego. Nepafenak posiada również unikatowe szlaki dystrybucji: twardówkowy i podnaczyniówkowy. Stosowanie nepafenaku nie wpływa istotnie na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Nepafenak powinien być wprowadzony do terapii przed zabiegiem fakoemulsyfikacji zaćmy. Leczenie należy kontynuować odpowiednio długo, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia późnego obrzęku plamki. Według opinii Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego stosowanie nepafenaku w celu zapobiegania powstaniu pooperacyjnego obrzęku plamki po usunięciu zaćmy u chorych na cukrzycę jest celowe i zasadne. Zaproponowany przez ekspertów schemat stosowania nepafenaku w okresach przed- i pooperacyjnym może podlegać modyfikacjom w celu zindywidualizowania terapii.


Pełny dokument przeczytasz tutaj