Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry od 10 do 16 marca, po raz trzeci w całej Polsce odbędą się bezpłatne badania w kierunku jaskry. Wszyscy chętni, którzy zgłoszą się w tym czasie do wybranych placówek okulistycznych, będą mieli wyjątkową okazję –bez ponoszenia żadnych kosztów i bez wymaganego skierowania – wykonać specjalistyczne badania diagnostyczne, a w przypadku pozytywnego wyniku, zostaną objęci fachową opieką. Inicjatorami akcji są: Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO) wraz z Sekcją Jaskry PTO, przy współudziale Polskiego Związku Niewidomych. W tegoroczną edycję zaangażowało się 70 placówek medycznych, ich lista dostępna jest na stronach: www.tydzienjaskry.pl.

W dniu 5 marca 2019 r. odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne. Konferencja zainaugurowała akcję "Polscy okuliści kontra jaskra" z okazji obchodów Światowego Tygodnia Jaskry, który w tym roku obchodzony jest w dniach 10-16 marca.

 

Już po raz trzeci PTO zaprosiło lekarzy i pacjentów do udziału w ogólnopolskiej akcji bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku jaskry, realizowanej przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO) i Sekcję Jaskry PTO, przy współudziale Polskiego Związku Niewidomych. Inicjatorem akcji jest Prof. dr hab. n med. Iwona Grabska-Liberek, Kierownik Kliniki Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego SPSK im. prof. dr W. Orłowskiego w Warszawie, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

 

W ubiegłym roku do projektu przystąpiły 72 placówki okulistyczne z całej Polski. W tym roku mamy zgłoszonych już 69 gabinetów, część nadal w trakcie weryfikacji, i liczba ta wciąż rośnie. Nasza wspólna walka o zdrowie Polaków już teraz przynosi wymierne rezultaty  mówi Prof. dr hab. n med. Iwona Grabska-Liberek.  W ubiegłych latach przebadaliśmy ponad 3500 pacjentów. Aż 40 procent z nich zostało skierowanych do dalszej diagnostyki jaskry – dodaje.

 

 Jaskra, w przeciwieństwie do zaćmy, jest chorobą nieuleczalną. Jednak wczesne leczenie pozwala zachować dobre widzenie, a jedynym obecnie znanym sposobem leczenia jaskry jest obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego  komentuje Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.  Dlatego tak ważne jest, by pacjenci byli odpowiednio wcześnie diagnozowani i kierowani na leczenie farmakologiczne lub operacyjne.

 

Szacuje się, że w Polsce około miliona osób może chorować na jaskrę i tylko połowa z nich jest zdiagnozowana. Wciąż trafiamy do ogromnej liczby pacjentów, wśród których zdarzają się osoby z zaawansowaną jaskrą, z którą niewiele możemy zrobić. Dlatego od 10 do 16 marca zapraszamy wszystkich pacjentów,  którzy nie odwiedzili okulisty przez ostatni rok i nie są chorzy na jaskrę, do udziału w bezpłatnych badaniach przesiewowych w kierunku jaskry bez skierowania. – Gdy w ramach akcji "Polscy okuliści kontra jaskra" choroba zostanie wykryta, pacjent zostaje objęty odpowiednią opieką  podkreśla prof. Iwona Grabska-Liberek. Jednocześnie apeluję do naszych kolegów, specjalistów, by traktowali tę chorobę poważnie i szybciej kierowali na operacje przeciwjaskrowe. W związku ze starzeniem się społeczeństwa problem chorób narządu wzroku będzie narastał, chcemy więc stworzyć ogólnopolski program przesiewowy w kierunku jaskry i przebadać całe nasze społeczeństwo, by zacząć leczyć na jaskrę.  podkreśla prof. Liberek.


Bardzo ważne jest, by jaskrę zdiagnozować odpowiednio wcześnie i stosować się do leczenia, czyli przyjmować regularnie krople przeciwjaskrowe.  Mam jaskrę od ponad 20 lat i stosuję krople przeciwjaskrowe. Nigdy nie przerwałam leczenia i nie zapominam. Bo wiem, co to znaczy nie widzieć  wspomina Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Polskiego Związku Niewidomych.  Jako Polski Związek Niewidomych zajmujemy się nie tylko dziećmi niepełnosprawnymi, ale również rodzinami i opiekunami tych osób. Naszym największym problemem jest dziurawy system w Polsce. Jeśli ktoś traci wzrok, nie ma ośrodka specjalistycznego, który byłby finansowany z budżetu państwa lub budżetów samorządowych. To w Polskim Związku Niewidomych znajduje się taka placówka i to my zajmujemy się tymi pacjentami  podkreśla Anna Woźniak-Szymańska.  Nie chcemy, aby polskie społeczeństwo ślepło, dlatego cieszę się, że Polskie Towarzystwo Okulistyczne nagłaśnia problem jaskry i również uważam go za ważny problem społeczny.

 

Już dziś wejdź na stronę i zarejestruj się telefonicznie na bezpłatną wizytę: http://tydzienjaskry.pl/

 

O akcji

Akcja Polscy Okuliści Kontra Jaskra to trwająca od 2017 roku, inicjatywa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i lekarzy okulistów z całej Polski, mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach zaawansowania, a tym samym uratowanie wzroku pacjentów, którzy są nieświadomi swojej choroby.

 

Ideą projektu jest przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku jaskry tj. badania budowy dna oka, grubości rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz wywiadu lekarskiego u pacjentów, którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej przez rok i nie są chorzy na jaskrę.

 

Każdy z gabinetów okulistycznych, który do 28 lutego przystąpi do akcji, po zdeklarowaniu liczby bezpłatnych badań oferowanych pacjentom, otrzyma pakiet startowy w skład którego wchodzić będą: plakat informacyjny, ulotki informacyjne dla pacjentów oraz wydrukowane kwestionariusze badania przesiewowego (1 szt./pacjenta).

 

Udostępnianie pacjentom bezpłatnych badań w kierunku wczesnego wykrycia jaskry to bardzo ważny krok w walce z tą podstępną chorobą. W przypadku jaskry nie możemy mówić o profilaktyce, a jedynie o wczesnej diagnostyce. Tym bardziej ważne stają się inicjatywy mogące wpłynąć na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców naszego kraju – podkreśla prof. Iwona Grabska-Liberek.  Jako Polskie Towarzystwo Okulistyczne liczymy, że w tym roku gabinetów, które wspólnie z nami zechcą realizować akcję będzie jeszcze więcej niż w latach ubiegłych – dodaje profesor Liberek.

 

Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych, jednak zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia(WHO) dużo groźniejszą, ponieważ utrata wzroku jest nieodwracalna. W Polsce, z uwagi na to iż jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, problem jaskry może dotyczyć już nawet miliona osób. Szacuje się, że tylko połowa z nich została zdiagnozowana. Powodem jest niska świadomość społeczna oraz bezobjawowy przebieg choroby. Aż w 90% przypadków jaskra przebiega bez widocznych dolegliwości, dlatego kluczowe stają się regularne badania wzroku.