Przypominamy o możliwości skorzystania z grantu na dofinansowanie staży wyjazdowych (wyjazd szkoleniowy).

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Okulistyczne kontynuuje Program Szkoleniowy PTO (PS PTO) współfinansowania staży wyjazdowych (wyjazd szkoleniowy), w formie grantów, zapoczątkowany w 2014 r. 

Grant wyjazdowy PTO dotyczy młodych lekarzy okulistów z Polski, chcących pogłębiać swą wiedzę praktyczną w ramach krótkiego stażu w ośrodku okulistycznym za granicą. Warunki uzyskania grantu, m.in.:

  • Czas stażu zagranicznego - 1 lub 2 tygodnie.
  • Wiek zgłaszającego - do 35. roku życia.
  • Zgłaszający musi być lekarzem w trakcie specjalizacji z okulistyki (musi mieć wówczas ukończony 3. rok specjalizacji z okulistyki) lub może być po egzaminie specjalizacyjnym.
  • Komisja rekrutacyjna będzie dokonywać oceny formularzy zgłoszeniowych.
  • O przyznaniu funduszy wyjazdowych decydować będzie kolejność prawidłowo wypełnionych zgłoszeń (decyduje data stempla pocztowego).
Każdemu z uczestników Polskie Towarzystwo Okulistyczne pokrywa koszty związane z uczestnictwem w Projekcie Szkoleniowym: równowartość w złotych 1 tysiąca euro na wyjazd tygodniowy i 2 tysiące euro na wyjazd dwutygodniowy.

UWAGA! Prosimy o załączanie do wniosku oświadczenia o wstępnej akceptacji kandydata przez ośrodek przyjmujący!

Szczegółowe warunki uczestnictwa w PS PTO określa regulamin zamieszczony poniżej w pliku PDF. Granty wyjazdowe będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Program szkoleniowy PTO zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu firmy Santen.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenia pisemne (list z dopiskiem "Grant wyjazdowy PTO") należy kierować w formie pisemnej do Zarządu PTO na adres:
Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
Klinika Okulistyki
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa

Aktualizacja: 29.03.2017 r.