Jako Polskie Towarzystwo Okulistyczne staramy się o zakwalifikowanie do stowarzyszenia Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO). Dzięki temu partnerstwu będziemy mogli Państwu zapewnić bezpłatny dostęp do unikalnych materiałów edukacyjnych dostępnych tylko na stronach ARVO.

By dołączyć do Stowarzyszenia ARVO, konieczne jest zbadanie potrzeb naszych czytelników. Dlatego prosimy Państwa o wypełnienie formularza dostępnego poniżej. Formularz pozwoli nam zebrać opinie, odpowiedzieć na zainteresowania i potrzeby wśród członków i zakwalifikować nas jako współpartnera ARVO. 

Na odpowiedzi czekamy do 25 września 2017 r.


Gorąco liczymy na Państwa wsparcie!
PTO współpartnerem ARVO?
Misją ARVO jest służyć jako ogólnoświatowe forum rozpowszechniania i wymiany informacji na temat badań wzroku, aby zaspokoić potrzeby naukowców i lekarzy. ARVO propaguje naukę o wzroku w celu ułatwienia postępu badań wzrokowych oraz zapobiegania i leczenia zaburzeń widzenia na całym świecie. Stowarzyszenie chce być uznawane za wiodące międzynarodowe forum badań wzroku, czołowe środowisko naukowe i głównego rzecznika nauki o wzroku na całym świecie.

Swoją wizję ARVO realizuje poprzez:
  • Wykorzystanie innowacyjnych technik publikowania i rozpowszechniania wyników badań oraz interaktywnej komunikacji z jej członkami oraz wśród jej członków.
  • Współpracę z innymi organizacjami i dyscyplinami w zakresie nauki widzenia i poza nią. Wspiera rekrutację, utrzymanie i rozwój kariery naukowców.
  • Promowanie powszechnego dostępu do edukacji.