W dniu 9 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie grupy ekspertów powołanej przez ministra zdrowia, dzięki staraniom prof. Jerzego Szaflika.

W dniu 9 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie grupy ekspertów powołanej przez ministra zdrowia, dzięki staraniom prof. Jerzego Szaflika. 

W skład grupy weszli:

prof. Jerzy Szaflik,
prof. Iwona Grabska-Liberek, 
prof. Wojciech Lubiński, 
prof. prof. Robert Rejdak, 
prof. Marek Rękas, 
prof. Bożena Romanowska-Dixon, 
prof. Edward Wylęgała,
prof. Tomasz Żarnowski.

Zadaniem zespołu ma być wspólne opracowanie kryteriów kwalifikacyjnych do operacji zaćmy przy współpracy z PTO oraz Konsultantem Krajowym.

W czasie spotkania otrzymaliśmy zapewnienie dyrektora Macieja Miłkowskiego, że pierwsza wizyta kwalifikacyjna przed wpisaniem na listę oczekujących, będzie rozliczana według grup JGP.
Postulowaliśmy o to w piśmie do ministra zdrowia, w sprawie kryteriów z dnia 8 lutego, dostępne tutaj.