Wobec upływu kadencji obecnej redakcji Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, działając na podstawie § 28 pkt. 5 Statutu Towarzystwa, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Redaktora Naczelnego Czasopisma „Klinika Oczna”.

Czasopismo jest organem prasowym Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, wiodącym periodykiem okulistycznym w Polsce, wydawanym od 1899 roku, publikującym prace w języku polskim i angielskim. 

Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Życiorys kandydata
  2. Udokumentowany dorobek naukowy związany z tematyką czasopisma,
  3. Wizję prowadzenia i rozwoju czasopisma,
  4. Nazwiska osób, które kandydat proponuje jako członków redakcji, ze zwięzłym uzasadnieniem kandydatur.
Oferty należy składać do dnia 20 maja 2019 roku  na adres  Klinika Okulistyki CMKP SPSK im. Prof. W. Orłowskiego 00-416 Warszawa ul. Czerniakowska 231.