Nowi Członkowie „Klubu 40”

Z ogromną radością informujemy, iż grono członków „Klubu 40” powiększyło się o kolejnych 6 aktywnych naukowo lekarzy, z których każdy spełnił wymogi formalne określone w regulaminie oraz uzyskał akceptację Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń, i ograniczoną regulaminem maksymalna liczbą członków Klubu, kandydaci zostali wyłonieni na podstawie konkursu opartego głównie na łącznej punktacji IF ich dorobku naukowego. 

Poniżej przedstawiamy listę nowo przyjętych członków Klubu 40 wraz z ośrodkiem, w którym praktykują. 

1. Klaudia Rakusiewicz (Klinika Okulistyki Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa)
2. Joanna Przeździecka-Dołyk (Spektrum Ośrodek Okulistyki Klinicznej Sp Z.O.O, Wrocław oraz Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
3. Mieszko Lachota (Klinika Okulistyki, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa)
4. Weronika Pociej-Marciak (Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJCM, Kraków)
5. Marta Kirkiewicz (SPSK nr 2, Szczecin)
6. Kinga Gołaszewska (Klinika Okulistyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok)

Serdecznie gratulujemy!