Oddział Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju zaprasza lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji z okulistyki na kurs praktyczno-teoretyczny „Podstawy chirurgii plastycznej w zabiegach powiek”.

Kurs odbędzie się w dniach 30-31 marca 2020 r. w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju. Lekarz z tytułu ukończenia kursu uzyska 12 punktów edukacyjnych. Koszt udziału w kursie wynosi 500 zł. 

Ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt do organizatora: 

ODDZIAŁ CHIRURGII  PLASTYCZNEJ
ul. Jana Pawła II  2, 57-320 Polanica-Zdrój

Sekretariat oddziału:
74 86 21 100 wew. 159
(w dni robocze od 7:00 do 14:35)
sekretariat.chirurgiaplastyczna@scm.pl