Polskie Towarzystwo Okulistyczne, dzięki grantowi otrzymanemu od Thea Polska Sp. z o.o. , podobnie jak w ubiegłych latach wspiera lekarzy rozpoczynających specjalizację z okulistyki umożliwiając lekarzom otrzymanie podręcznika „Okulistyka Kliniczna”.

Do otrzymania podręcznika Brad Bowling Kański „Okulistyka kliniczna”  Wydawnictwa Edra URBAN&PARTNER , wyd.8 uprawnieni są lekarze , którzy rozpoczęli specjalizację w sesjach: Wiosna 2018, Jesień 2018, Wiosna 2019. 

Co zrobić aby otrzymać podręcznik ? 

 • Wejdź na stronę: https://pto.com.pl/kanski
 • Wypełnij formularz z danymi i kliknij "Zapisz".
 • Po zapisaniu danych zostaniesz przeniesiony do kroku drugiego.
 • Kliknij przycisk "Kliknij, aby otworzyć formularz do druku".


 • Uruchomi się nowe okno z możliwością wydrukowania dokumentu.


 • Wydrukuj dokument, podpisz i zeskanuj lub zrób mu zdjęcie.
 • Następnie wróć do zakładki z formularzem.


 • Dołącz skan/zdjęcie podpisanego formularza oraz skan/zdjęcie potwierdzające termin rozpoczęcia specjalizacji. 


 • Aby ukończyć zgłoszenie, dołącz pliki i kliknij "Wyślij".
 • Twoje zgłoszenie zostanie zarejestrowane tylko wtedy, gdy ukończysz krok trzeci.
 • Po kliknięciu w przycisk "Wyślij", otrzymasz na stronie informację, że zgłoszenie jest w trakcie weryfikacji.
 • Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz maila z informacją, czy Twoje zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie.
 • Na koniec wyślemy do Ciebie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyłkę z podręcznikiem. 
WAŻNE! Dane i dokumenty niezbędne do wypełnienia formularza:
 • ze względów podatkowych konieczne jest uzupełnienie wszystkich danych, w tym numeru PESEL, adresu zameldowania i adresu, na który ma zostać przesłana przesyłka zawierająca podręcznik (wymóg urzędu skarbowego),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez PTO celem przekazania podręcznika, 
 • przesłanie podpisanego formularza z danymi osobowymi,
 • przesłanie skanu lub zdjęcia pierwszej strony wniosku z platformy SMK potwierdzającego otwarcie specjalizacji w sesjach Wiosna 2018, Jesień 2018, Wiosna 2019.
Uwaga! Otrzymanie podręcznika nie wiąże się dla lekarza z poniesieniem dodatkowych kosztów. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: admin@pto.com.pl
                                                                                                     
THEA i PTO życzą sukcesów!