Szanowni Państwo, 

Polskie Towarzystwo Okulistyczne przy udziale Théa Polska sp. z o.o. przeprowadza akcję edukacyjną umożliwiającą otrzymanie podręcznika Brad, Bowling, Kański „Okulistyka kliniczna”, Wydawnictwo Edra URBAN&PARTNER, wyd.8. przez lekarzy odbywających specjalizację z okulistyki.

 • Do otrzymania podręcznika uprawnieni są lekarze, którzy rozpoczęli specjalizację z okulistyki w sesjach: Jesień 2023Wiosna 2024.
 • Podręcznik otrzymają lekarze, którzy prześlą mail w terminie od 13.06.2024 do 15.09.2024.
 • Podręcznik zostanie dostarczony do Państwa przez upoważnionych przedstawicieli medycznych Théa Polska sp. z o.o. działających w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Okulistycznym w terminie do 30.11.2024.
 • Otrzymanie podręcznika nie wiąże się z poniesieniem przez lekarza dodatkowych kosztów.
 • W celu otrzymania podręcznika proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją (można skopiować poniższe oświadczenia i wkleić do maila) 

Proszę przesłać na adres podrecznikkanski@pto.com.pl mail: 

a) pod tytułem: Nazwisko i imię lekarza_Kański 2024

b) o treści: Proszę o przekazanie podręcznika Brad, Bowling, Kański „Okulistyka kliniczna”, Wydawnictwo Edra URBAN&PARTNER, wyd.8. 

c) w treści maila proszę podać: nazwisko i imię; numer prawa wykonywania zawodu; numer telefonu kontaktowego; adres miejsca specjalizacji (proszę wybrać adres z załączonej listy ośrodków i podać go w brzmieniu zgodnym z listą ośrodków).

d) w treści maila proszę wpisać poniższe oświadczenia: 

 • Oświadczam, iż spełniam wymogi określone przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne do otrzymania podręcznika.
 • Wyrażam zgodę na gromadzenie moich danych [imię, nazwisko, miejsce odbywania specjalizacji, numer telefonu, numer prawa wykonywania zawodu (niezbędny z powodu wymogów podatkowych)], które podaję dobrowolnie.
 • Wyrażam zgodę na przekazanie przez PTO moich danych firmie Théa Polska sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji niniejszej akcji edukacyjnej.
 • Oświadczam, że po otrzymaniu podręcznika potwierdzę jego odbiór własnoręcznym podpisem na liście dostarczonej przez przedstawiciela medycznego Théa Polska sp. z o.o.

e) Do maila proszę dołączyć scan lub print screen fragmentu pierwszej strony wniosku z platformy SMK (tylko pierwsza część zgodnie z poniższym wzorem, w którym widoczne i czytelne będą tylko poniższe informacje)


 • Po zakończeniu akcji potwierdzenia zostaną przekazana przez Théa Polska sp. o.o. do PTO celem archiwizacji, a Théa Polska sp. o.o. usunie Państwa dane w terminie do 31.12.2024.
 • Otrzymanie podręcznika nie wiąże się z poniesieniem przez lekarza dodatkowych kosztów.

Lista jednostek akredytowanych


Życzymy sukcesów w życiu zawodowym

Polskie Towarzystwo Okulistyczne & Théa Polska sp. z o.o.