Szanowni Państwo, 

Polskie Towarzystwo Okulistyczne przy udziale Théa Polska sp. z o.o. przeprowadza akcję edukacyjną umożliwiającą otrzymanie podręcznika Brad, Bowling, Kański „Okulistyka kliniczna”, Wydawnictwo Edra URBAN&PARTNER, wyd. 8. przez lekarzy odbywających specjalizację z okulistyki.

Do otrzymania podręcznika uprawnieni są lekarze, którzy rozpoczęli specjalizację z okulistyki w sesjach Jesień 2022, Wiosna 2023.
Podręcznik otrzymają lekarze, którzy prześlą mail w terminie od 19.06.2023 do 25.08.2023. 
Podręcznik zostanie dostarczony do Państwa przez upoważnionych przedstawicieli medycznych Théa Polska sp. z o.o. działających w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Okulistycznym w terminie do 15.11.2023
Otrzymanie podręcznika nie wiąże się z poniesieniem przez lekarza dodatkowych kosztów.
W celu otrzymania podręcznika proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją (można skopiować poniższe oświadczenia i wkleić do maila). 

Proszę przesłać na adres podrecznikkanski@pto.com.pl mail: 
a) pod tytułem: Nazwisko i imię lekarza_Kański 2023
b) o treści: Proszę o przekazanie podręcznika Brad, Bowling, Kański „Okulistyka kliniczna”, Wydawnictwo Edra URBAN&PARTNER, wyd. 8. 
c) w treści maila proszę podać: nazwisko i imię; numer prawa wykonywania zawodu; numer telefonu kontaktowego; adres miejsca specjalizacji (proszę wybrać adres z załączonej listy ośrodków i podać go w brzmieniu zgodnym z listą ośrodków)
d) w treści maila proszę wpisać poniższe oświadczenia:  
  • Oświadczam, iż spełniam wymogi do otrzymania podręcznika określone przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne.
  • Wyrażam zgodę na gromadzenie moich danych [imię, nazwisko, miejsce odbywania specjalizacji, numer telefonu, numer prawa wykonywania zawodu (niezbędny z powodu wymogów podatkowych)], które podaję dobrowolnie.
  • Wyrażam zgodę na przekazanie przez PTO moich danych firmie Théa Polska sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji niniejszej akcji edukacyjnej.
  • Oświadczam, że po otrzymaniu podręcznika potwierdzę jego odbiór własnoręcznym podpisem na liście dostarczonej przez przedstawiciela medycznego Théa Polska sp. z o.o.
e)  Do maila proszę dołączyć scan lub print screen fragmentu pierwszej strony wniosku z platformy SMK (tylko pierwsza część zgodnie z poniższym wzorem), w którym widoczne i czytelne będą tylko poniższe informacje

Po zakończeniu akcji potwierdzenia zostaną przekazane przez Théa Polska sp. o.o. do PTO celem archiwizacji, a Théa Polska usunie Państwa dane w terminie do 31.12.2023.
Otrzymanie podręcznika nie wiąże się z poniesieniem przez lekarza dodatkowych kosztów. 
                                                                                              Życzymy sukcesów w życiu zawodowym
                                                                             Polskie Towarzystwo Okulistyczne & Théa Polska sp. z o.o.