Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że rusza nowa edycja programu szkoleniowego współfinansowanego przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne w formie grantu  edukacyjnego GEPTO.  

Grant wyjazdowy PTO dotyczy młodych lekarzy okulistów z Polski, chcących pogłębiać swą wiedzę praktyczną w ramach krótkiego stażu w ośrodku okulistycznym za granicą. Warunki uzyskania grantu, m.in.:
  • Czas stażu zagranicznego -  2 tygodnie.
  • Wiek zgłaszającego - do 35. roku życia.
  • Zgłaszający musi być lekarzem w trakcie specjalizacji z okulistyki (musi mieć wówczas ukończony 3. rok specjalizacji z okulistyki) lub może być po egzaminie specjalizacyjnym.
  • Oceny kompletnych i prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych będzie dokonywał Zarząd.
Każdemu z uczestników Polskie Towarzystwo Okulistyczne pokrywa koszty związane z uczestnictwem w Projekcie Szkoleniowym: równowartość w złotych 1500 euro na wyjazd  dwutygodniowy. 

Grant przyznawany będzie 5 osobom rocznie.

UWAGA!!! Wymagane jest załączanie do wniosku oświadczenia o wstępnej akceptacji kandydata przez ośrodek przyjmujący! Wnioski nieprawidłowo wypełnione albo niekompletne nie będą rozpatrywane ! Uczestnik zobowiązuje się do przedstawienia PTO sprawozdania z realizacji Projektu Szkoleniowego w terminie miesiąca od dnia zakończenia Projektu. Formularz sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w GEPTO określa regulamin zamieszczony poniżej w pliku PDF. 

Dokumenty do pobrania: