Szanowni Państwo,
zachęcamy do powielenia i wysłania informacji zawartych w tabeli w terminie do 14 grudnia. Sprawa niezwykle ważna dla polskiej okulistyki. Tabelę należy przesłać na adres szpital.dsoz@nfz.gov.pl 


W tym tygodniu zostanie także wysłane pismo do prezesa NFZ w sprawie rozliczeń procedur dziecięcych popierające i uzupełniające pismo prof. Bakunowicz-Łazarczyk. Przeczytaj pismo.

Poniżej informacje na temat projektu, w którego sprawie należy interweniować:


Istotna zmiana w stosunku do obowiązującego zarządzenia: 

„12. Dla świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacja, hospitalizacja planowa, dla których z zasad postępowania medycznego wynika, że czas tej hospitalizacji nie powinien przekraczać jednego dnia (data wypisu = data przyjęcia), rozliczanych grupami B18G i B19G, w przypadku kiedy czas hospitalizacji przekracza jeden dzień, wartość produktów (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 0,9.” 

Dodatkową wątpliwość wzbudza brak procedur okulistycznych wśród procedur zabiegowych w pediatrii, które w przypadku wieku pacjenta poniżej 3 lat mogą być rozliczane ze współczynnikiem 1,2. Procedury te wymienia załącznik 7 (9) 9.11 i nie ma w nim żadnej procedury okulistycznej. 

„11. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń na rzecz dzieci w wieku odpowiednio 0–3 r.ż. (od urodzenia do ukończenia 3 r.ż.), rozliczanych grupami z katalogu grup z sekcji PZ (Choroby dzieci – leczenie zabiegowe – grupy PZA01 – PZ99), wartość tych produktów (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,2.” 

Projekt zarządzenia - w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne z dnia 30 listopada 2018 r.