Szanowni Państwo, prezentujemy listę Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Członkostwo honorowe zostało w tym roku nadane również gościom zagranicznym Zjazdu PTO w Krakowie.

Honorowi członkowie PTO (stan na kwiecień 2016)

Prof. dr hab.n.med.

Wanda

Andrzejewska

Szczecin

Dr n. med.

Janusz

Borowski

Łódź

Prof. dr hab.n.med.

Janusz

Czajkowski

Łódź

Prof. dr hab.n.med.

Krystyna

Czechowicz-Janicka

Warszawa

Prof. dr hab.n.med.

Maria

Formińska-Kapuścik

Katowice

Prof. dr hab.n.med.

Roman

Goś

Łódź

Prof. dr hab.n.med.

Mirosława

Grałek

Łódź

Prof. dr hab.n.med.

Józef

Kałużny

Bydgoszcz

Prof. dr hab.n.med.

Danuta

Karczewicz

Szczecin

Prof. dr hab.n.med.

Tadeusz

Kęcik

Warszawa

Prof. dr hab.n.med.

Bronisława

Koraszewska-Matuszewska

Katowice

Prof. dr hab.n.med.

Zofia

Krawczykowa

Łódź

Dr n. med.

Antoni

Nikiel

Łódź

Prof. dr hab.n.med.

Hanna

Niżankowska

Wrocław

Prof. dr hab.n.med.

Olgierd

Palacz

Szczecin

Prof. dr hab.n.med.

Krystyna

Pecold

Poznań

Prof. dr hab.n.med.

Stefan

Pojda

Katowice

Prof. dr hab.n.med.

Krystyna

Raczyńska

Gdańsk

Prof. dr hab.n.med.

Wanda

Romaniuk

Katowice

Prof. dr hab.n.med.

Andrzej

Stankiewicz

Warszawa

Prof. dr hab.n.med.

Maria

Starzycka

Kraków

Prof. dr hab.n.med.

Jerzy

Szaflik

Warszawa

Prof. dr hab.n.med.

Danuta

Trusiewicz

Warszawa

Dr

Gustawa

Urbaniak

Poznań

Dr n. med.

Alfred

Warczyński

Warszawa

Prof. dr hab.n.med.

Zbigniew

Zagórski

Lublin