• Podawanie leku bevacizumab pacjentom z retinopatią cukrzycową proliferacyjną przed planowanym zabiegiem witrektomii
  Podawanie leku bevacizumab pacjentom z retinopatią cukrzycową proliferacyjną przed planowanym zabiegiem witrektomii
  Materiały pokonferencyjne | 09.06.2016
 • Nowe podejście do oceny jakości filmu łzowego u użytkowników soczewek kontaktowych
  Nowe podejście do oceny jakości filmu łzowego u użytkowników soczewek kontaktowych
  Przegląd prasy | 06.06.2016
 • Przyczyny nagłego zaniewidzenia. Prezentacja przypadków
  Przyczyny nagłego zaniewidzenia. Prezentacja przypadków
  Przyczyny nagłego zaniewidzenia. Prezentacja przypadków
  Materiały pokonferencyjne | 27.05.2016
 • Zastosowanie mikroperymetrii do oceny zmian czułości siatkówki w patologiach tylnego bieguna gałki ocznej – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do oceny zmian czułości siatkówki w patologiach tylnego bieguna gałki ocznej – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do oceny zmian czułości siatkówki w patologiach tylnego bieguna gałki ocznej – doniesienia wstępne
  Materiały pokonferencyjne | 24.05.2016
 • Rola nużeńców w etiopatogenezie chorób oczu
  Rola nużeńców w etiopatogenezie chorób oczu
  Rola nużeńców w etiopatogenezie chorób oczu
  Przegląd prasy | 23.05.2016
 • Spłycenie komory przedniej po trabekulektomii: zmniejszenie ryzyka przez zastosowanie niewchłanialnych szwów kompresyjnych [Streszczenie]
  Spłycenie komory przedniej po trabekulektomii: zmniejszenie ryzyka przez zastosowanie niewchłanialnych szwów kompresyjnych [Streszczenie]
  Spłycenie komory przedniej po trabekulektomii: zmniejszenie ryzyka przez zastosowanie niewchłanialnych szwów kompresyjnych [Streszczenie]
  Przegląd prasy | 19.05.2016
 • Morfologia rogówki i istotne aspekty procesu gojenia się rogówki
  Morfologia rogówki i istotne aspekty procesu gojenia się rogówki
  Przegląd prasy | 16.05.2016
 • Zastosowanie mikroperymetrii do analizy zmian czynnościowych plamki u chorych leczonych witrektomią z powodu otworu w plamce – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do analizy zmian czynnościowych plamki u chorych leczonych witrektomią z powodu otworu w plamce – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do analizy zmian czynnościowych plamki u chorych leczonych witrektomią z powodu otworu w plamce – doniesienia wstępne
  Materiały pokonferencyjne | 14.05.2016
 • Fakoemulsyfikacja z pupilloplastyką u chorej na zaćmę wrodzoną z towarzyszącą jej szczeliną tęczówki – opis przypadku
  Fakoemulsyfikacja z pupilloplastyką u chorej na zaćmę wrodzoną z towarzyszącą jej szczeliną tęczówki – opis przypadku
  Fakoemulsyfikacja z pupilloplastyką u chorej na zaćmę wrodzoną z towarzyszącą jej szczeliną tęczówki – opis przypadku
  Przegląd prasy | 12.05.2016
 • Zastosowanie badania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w ocenie siatkówki oraz nerwu wzrokowego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM)
  Zastosowanie badania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w ocenie siatkówki oraz nerwu wzrokowego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM)
  Materiały pokonferencyjne | 11.05.2016