Do poradni przyszpitalnej zgłosiła się 68-letnia pacjentka z powodu zaawansowanej zaćmy oka prawego (ostrość wzroku 0,1). Chora leczyła się od 10 lat na cukrzycę, od 2 lat była leczona insuliną. Pacjentkę zakwalifikowano do fakoemulsyfikacji zaćmy z implantacją soczewki wewnątrzgałkowej. W opiece okołooperacyjnej i pooperacyjnej powinno się w takim przypadku zastosować...