Do gabinetu okulistycznego zgłosił się 41-letni mężczyzna z cukrzycą typu 1, chorujący od 31 lat, leczony z powodu klinicznie znamiennego obrzęku plamki oka prawego w wieku 31 lat. Pacjent w wieku 35 lat miał wykonaną panfotokoagulację siatkówki oka prawego, gdy stwierdzono małą NVE w sektorze skroniowym, dolno-nosowym, górnym i górno-nosowym siatkówki. Zastosowano laser argonowy 2022 impakty, moc 170 – 200 mW, wielkość 200 mikronów rozłożone na trzy sesje z tygodniowymi interwałami. W dniu poprzedzającym wizytę, tuż po przebudzeniu zauważył ciemną owalną plamę w dolnej części pola widzenia oka prawego, a wieczorem przed pójściem spać (dzień poprzedzający powstanie owalnej plamy) spostrzegł kilka „błysków” przed okiem prawym. W chwili badania w gabinecie okulistycznym plama rozmyła się a czynność wzrokowa oka prawego 0.2 na tablicach Snellena do dali. Co podejrzewasz z przeprowadzonego wywiadu z pacjentem?