• Ocena skuteczności i bezpieczeństwa operacji fakoemulsyfikacji uzupełnionej peelingiem beleczkowania u pacjentów z zaćmą i jaskrą otwartego kąta
  Ocena skuteczności i bezpieczeństwa operacji fakoemulsyfikacji uzupełnionej peelingiem beleczkowania u pacjentów z zaćmą i jaskrą otwartego kąta
  Materiały pokonferencyjne | 10.02.2017
 • AS-OCT w ocenie skuteczności zabiegu głębokiej sklerektomii wspomaganej laserem CO2
  AS-OCT w ocenie skuteczności zabiegu głębokiej sklerektomii wspomaganej laserem CO2
  Materiały pokonferencyjne | 09.02.2017
 • Parametry przepływu krwi w naczyniach gałki ocznej i oczodołu u pacjentów z chorobą Graves-Basedowa w zależności od stopnia ciężkości orbitopatii
  Parametry przepływu krwi w naczyniach gałki ocznej i oczodołu u pacjentów z chorobą Graves-Basedowa w zależności od stopnia ciężkości orbitopatii
  Parametry przepływu krwi w naczyniach gałki ocznej i oczodołu u pacjentów z chorobą Graves-Basedowa w zależności od stopnia ciężkości orbitopatii
  Materiały pokonferencyjne | 03.02.2017
 • Przykłady zastosowania OCT i angio-CT w diagnostyce guzów gałki ocznej i oczodołu u dzieci
  Przykłady zastosowania OCT i angio-CT w diagnostyce guzów gałki ocznej i oczodołu u dzieci
  Przykłady zastosowania OCT i angio-CT w diagnostyce guzów gałki ocznej i oczodołu u dzieci
  Materiały pokonferencyjne | 27.01.2017
 • Rehabilitacja wzrokowa - aktualny stan wiedzy
  Rehabilitacja wzrokowa - aktualny stan wiedzy
  Rehabilitacja wzrokowa - aktualny stan wiedzy
  Materiały pokonferencyjne | 23.06.2016
 • Podawanie leku bevacizumab pacjentom z retinopatią cukrzycową proliferacyjną przed planowanym zabiegiem witrektomii
  Podawanie leku bevacizumab pacjentom z retinopatią cukrzycową proliferacyjną przed planowanym zabiegiem witrektomii
  Materiały pokonferencyjne | 09.06.2016
 • Przyczyny nagłego zaniewidzenia. Prezentacja przypadków
  Przyczyny nagłego zaniewidzenia. Prezentacja przypadków
  Przyczyny nagłego zaniewidzenia. Prezentacja przypadków
  Materiały pokonferencyjne | 27.05.2016
 • Zastosowanie mikroperymetrii do oceny zmian czułości siatkówki w patologiach tylnego bieguna gałki ocznej – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do oceny zmian czułości siatkówki w patologiach tylnego bieguna gałki ocznej – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do oceny zmian czułości siatkówki w patologiach tylnego bieguna gałki ocznej – doniesienia wstępne
  Materiały pokonferencyjne | 24.05.2016
 • Zastosowanie mikroperymetrii do analizy zmian czynnościowych plamki u chorych leczonych witrektomią z powodu otworu w plamce – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do analizy zmian czynnościowych plamki u chorych leczonych witrektomią z powodu otworu w plamce – doniesienia wstępne
  Zastosowanie mikroperymetrii do analizy zmian czynnościowych plamki u chorych leczonych witrektomią z powodu otworu w plamce – doniesienia wstępne
  Materiały pokonferencyjne | 14.05.2016
 • Zastosowanie badania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w ocenie siatkówki oraz nerwu wzrokowego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM)
  Zastosowanie badania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w ocenie siatkówki oraz nerwu wzrokowego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM)
  Materiały pokonferencyjne | 11.05.2016